Website Toren Privacy beleid & Cookies

1. Voorwaarden

Door de website te bezoeken op http://websitetoren.nl, gaat u ermee in gebonden te zijn aan deze servicevoorwaarden, alle toepasselijke wet- en regelgeving, en gaat u ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van toepasselijke lokale wetgeving. Als u niet akkoord gaat met één van deze voorwaarden, is het u verboden om deze site te gebruiken of te bezoeken. Het materiaal op deze website is beschermd door de toepasselijke auteurs- en merkenwetgeving.

2. Gebruikslicentie

 1. Toestemming wordt verleend om tijdelijk slechts één exemplaar van het materiaal (informatie of software) op de website van Website Toren te downloaden voor persoonlijk, niet-commercieel, tijdelijk beeld. Dit is het verlenen van een licentie, geen overdracht van titel, en onder deze licentie mag u niet:
  1. wijzigen of kopiëren van de materialen;
  2. het materiaal gebruiken voor commerciële doeleinden, of voor openbare vertoning (commercieel of niet-commercieel);
  3. elke software op de website van Website Toren proberen te decompileren of reverse-engineeren;
  4. verwijderen van auteursrechten of andere eigendoms vermeldingen van de materialen; of
  5. het materiaal naar een andere persoon overbrengen of de materialen op een andere server “spiegelen”.
 2. Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u één van deze beperkingen overtreedt en kan op elk moment worden beëindigd door Website Toren. Na beëindiging van uw bezichtiging van deze materialen of na beëindiging van deze licentie, moet u alle gedownloade materialen vernietigen die in uw bezit zijn, in elektronische of gedrukte vorm.

3. Disclaimer

 1. De materialen op de website van Website Toren worden geleverd op een “as is”- basis. Website Toren geeft geen garanties, expliciet of impliciet, en wijst hierbij alle garanties af, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet-schending van intellectuele eigendom of andere schending van rechten.
 2. Verder garandeert Website Toren geen enkele bewering met betrekking tot de nauwkeurigheid, de waarschijnlijke resultaten of de betrouwbaarheid van het gebruik van het materiaal op haar website of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of op sites gelinkt aan deze site.

4. Beperkingen

In geen geval zal Website Toren of haar leveranciers aansprakelijk zijn voor enige schade (met inbegrip van maar niet beperkt tot schade voor verlies van gegevens of winst, of als gevolg van bedrijfsonderbrekingen) die voortvloeit uit het gebruik of het onvermogen om het materiaal te gebruiken op de website van Website Toren, zelfs als Website Toren of een door Website Toren geaccrediteerde vertegenwoordiger mondeling of schriftelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade. Omdat sommige rechtsgebieden geen beperkingen toestaan op impliciete garanties of beperkingen van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade, zijn deze beperkingen mogelijk niet op u van toepassing.

5. Nauwkeurigheid van materialen

De materialen op de website van Website Toren kunnen technische, typografische of fotografische fouten bevatten. Website Toren garandeert niet dat de materialen op haar website juist, volledig of actueel zijn. Website Toren kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen in het materiaal op haar website zonder voorafgaande kennisgeving. Website Toren doet echter geen enkele belofte om de materialen bij te werken.

6. Links

Website Toren heeft niet alle sites die gelinkt zijn aan zijn website beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke gekoppelde sites. Het opnemen van een link impliceert geen goedkeuring door Website Toren van de site. Het gebruik van dergelijke gekoppelde websites is op eigen risico van de gebruiker.

7. Wijzigingen

Website Toren kan deze servicevoorwaarden op haar website te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in gebonden te zijn aan de dan geldende versie van deze servicevoorwaarden.

8. Toepasselijk recht

Deze voorwaarden en bepalingen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Den Haag en u onherroepelijk onderwerpt zich aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in die staat of locatie.

Privacybeleid

Uw privacy is belangrijk voor ons. Het is het beleid van Website Toren om uw privacy te respecteren met betrekking tot alle informatie die we van u verzamelen op onze website, http://websitetoren.nl, en andere sites die wij bezitten en beheren.

Informatie die we verzamelen

Persoonlijke informatie

We kunnen u om persoonlijke informatie vragen, zoals uw:

 • Naam
 • E-mail
 • Sociale profielen
 • Telefoon/Mobiel nummer
 • Huis/Postadres
 • Betalingsinformatie

Deze gegevens worden beschouwd als “identificerende informatie”, omdat deze u persoonlijk kan identificeren. We vragen alleen om persoonlijke informatie die relevant is om u van een service te voorzien, en we gebruiken deze alleen om deze service aan te bieden of te verbeteren.

Hoe we informatie verzamelen

Wij verzamelen informatie op eerlijke en wettige wijze, met uw kennis en toestemming. We laten u ook weten waarom we het verzamelen en hoe het zal worden gebruikt. U bent vrij om ons op verzoek om deze informatie te weigeren, met dien verstande dat we u mogelijk niet alle gewenste diensten kunnen aanbieden.

Gebruik van informatie

We kunnen een combinatie van identificerende en niet-identificeerbare inforamtie gebruiken om te begrijpen wie onze bezoekers zijn, hoe ze onze services gebruiken en hoe we in de toekomst hun ervaring met onze website kunnen verbeteren. We maken de details van deze informatie niet openbaar bekend, maar kunnen geaggregeerde en geanonimiseerde versies van deze informatie delen, bijvoorbeeld in trendrapporten over websites en klanten.

We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken om contact met u op te nemen met updates over onze website en diensten, samen met promotionele inhoud waarvan wij denken dat deze interessant voor u is. Als u zich wilt afmelden voor het ontvangen van promotionele inhoud, kunt u de instructies voor het afmelden volgen naast de eventuele promotie correspondentie van ons.

Gegevensverwerking en opslag

De persoonlijke informatie die wij verzamelen, wordt opgeslagen en verwerkt in Nederland, of waar wij of onze partners, gelieerde ondernemingen en externe leveranciers faciliteiten onderhouden. We zetten alleen gegevens over binnen rechtsgebieden die onderworpen zijn aan wetgeving inzake gegevensbescherming die onze verplichting weerspiegelen om de privacy van onze gebruikers te beschermen.

We bewaren alleen persoonlijke informatie zolang als nodig is om een dienst te verlenen of om onze diensten in de toekomst te verbeteren. Hoewel we deze gegevens bewaren, zullen we deze beschermen met commercieel aanvaardbare middelen om verlies en diefstal te voorkomen, evenals ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, kopiëren, gebruik of wijziging. Dat gezegd hebbende, adviseren wij dat geen enkele methode van elektronische verzending of opslag 100% veilig is en geen absolute gegevensbeveiliging kan garanderen.

Als u verzoekt om uw persoonlijke gegevens te verwijderen of als uw persoonlijke gegevens niet langer relevant zijn voor onze activiteiten, zullen we deze binnen een redelijke termijn uit ons systeem wissen.

Cookies

We gebruiken “cookies” om informatie over u en uw activiteit op onze site te verzamelen. Een cookie is een klein stukje gegevens dat onze website opslaat op uw computer en bezoekt elke keer dat u het bezoekt, zodat we kunnen begrijpen hoe u onze site gebruikt. Dit helpt ons u content te bieden op basis van door u opgegeven voorkeuren. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie.

Toegang van derden tot informatie

We gebruiken diensten van derden voor:

 • Analyse van Google Analytics
 • Gebruikersauthenticatie
 • Adverteren en promotie
 • Contentmarketing
 • E-mailmarketing
 • Betalingverwerking

Deze diensten hebben uitsluitend toegang tot onze gegevens met het doel specifieke taken namens ons uit te voeren. Wij delen geen persoonlijk identificeerbare informatie met hen zonder uw uitdrukkelijke toestemming. We geven hen geen toestemming om onze gegevens bekend te maken of voor andere doeleinden te gebruiken.

We kunnen van tijd tot tijd beperkte toegang tot onze gegevens toestaan door externe consultants en agentschappen met het oog op analyse en serviceverbetering. Deze toegang is alleen toegestaan zolang als nodig is om een specifieke functie uit te voeren. Wij werken alleen met externe bureaus waarvan het privacybeleid overeenkomt met het onze.

We zullen verzoeken van overheids- en rechtshandhavingsautoriteiten voor gegevens weigeren als we van mening zijn dat een verzoek te breed is of geen verband houdt met het vermelde doel. Wij kunnen echter samenwerken als wij van mening zijn dat de gevraagde informatie noodzakelijk en gepast is om te voldoen aan de juridische procedure, om onze eigen rechten en eigendommen te beschermen, om de veiligheid van het publiek en elke persoon te beschermen, om een misdaad te voorkomen, of om te voorkomen wat wij redelijkerwijs als onwettige, legaal handelbare of onethische activiteit.

Wij delen of verstrekken op geen enkele manier persoonlijke informatie aan derden. Wij verkopen of verhuren uw persoonlijke gegevens niet aan marketeers of derden.

Privacy van kinderen

Deze website richt zich niet bewust op kinderen of verzamelt geen persoonlijke informatie van kinderen. Neem als ouder / voogd contact met ons op als u denkt dat uw kind deelneemt aan een activiteit waarbij persoonlijke informatie op onze website wordt gebruikt en u geen kennisgeving of verzoek om toestemming hebt ontvangen. We gebruiken de door u verstrekte contactgegevens niet voor marketing- of promotiedoeleinden.

Grenzen van ons beleid

Dit privacybeleid is alleen van toepassing op de eigen verzameling en verwerking van gegevens door Website Toren. We werken alleen samen met partners, gelieerde ondernemingen en externe leveranciers waarvan het privacybeleid overeenkomt met het onze, maar we accepteren geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor hen respectieve privacypraktijken.

Onze website kan linken naar externe sites die niet door ons worden beheerd. Houd er rekening mee dat we geen controle hebben over de inhoud en het beleid van die sites en geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor hen respectieve privacypraktijken.

Wijzigingen in dit beleid

Naar ons goeddenken kunnen we ons privacybeleid wijzigen om de huidige acceptabele praktijken te weerspiegelen. We zullen redelijke stappen ondernemen om gebruikers via onze website op de hoogte te stellen van de wijzigingen. Als u een geregistreerde gebruiker bent op http://websitetoren.nl, zullen wij u op de hoogte brengen via de contactgegevens die zijn opgeslagen in uw account. Uw voortgezet gebruik van deze site na eventuele wijzigingen aan dit beleid wordt beschouwd als acceptatie van onze praktijken rond privacy en persoonlijke informatie.

Uw rechten en verantwoordelijkheden

Als onze gebruiker heeft u het recht geïnformeerd te worden over hoe uw gegevens worden verzameld en gebruikt. U hebt het recht om te weten welke gegevens wij over u verzamelen en hoe deze worden verwerkt. U hebt het recht om persoonlijke gegevens over u te corrigeren en bij te werken, en om deze informatie te vragen, moet u deze verwijderen. U kunt uw accountgegevens op elk gewenst moment wijzigen of verwijderen met behulp van de hulpprogramma’s in het configuratiescherm van uw account.

U hebt het recht om ons gebruik van uw gegevens te beperken of bezwaar te maken, terwijl u het recht behoudt uw persoonlijke informatie voor uw eigen doeleinden te gebruiken. U hebt het recht om u af te melden voor gegevens over het feit dat u wordt gebruikt bij beslissingen die uitsluitend zijn gebaseerd op geautomatiseerde verwerkingen.

Dit beleid is van kracht vanaf 25 mei 2018.

Cookie beleid

Wij gebruiken cookies om uw ervaring met http://websitetoren.nl te verbeteren. Dit cookiebeleid is onderdeel van het privacybeleid van Website Toren en omvat het gebruik van cookies tussen uw apparaat en onze site. We bieden ook basisinformatie over diensten van derden die we mogelijk gebruiken en die ook cookies kunnen gebruiken als onderdeel van hun service, hoewel ze niet worden gedekt door ons beleid.

Als u geen cookies van ons wenst te accepteren, moet u uw browser opdracht geven om cookies van http://websitetoren.nl te weigeren, met dien verstande dat we u mogelijk niet de door u gewenste inhoud en diensten kunnen verstrekken.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein stukje gegevens dat een website op uw apparaat opslaat wanneer u die bezoekt, meestal met informatie over de website zelf, een unieke identificatie waarmee de site uw webbrowser kan herkennen wanneer u terugkeert, extra gegevens die dienen voor het doel van de cookie en de levensduur van de cookie zelf.

Cookies worden gebruikt om bepaalde functies in te schakelen (bijv. inloggen) om het sitegebruik te volgen (bijv. Analyses), om uw gebruikersinestellingen op te slaan (bijv. Tijdzone, meldingsvoorkeuren) en om uw inhoud aan te passen (bijv. Reclame, taal).

Cookies die worden ingesteld door de website die u bezoekt, worden gewoonlijk ‘first-party cookies’ genoemd en volgen doorgaans alleen uw activiteit op die specifieke site. Cookies die door andere sites en bedrijven (bijv. Derden) zijn ingesteld, worden “third-party cookies” genoemd en kunnen worden gebruikt om u te volgen op andere websites die dezelfde service van derden gebruiken.

Typen cookies en hoe we ze gebruiken

Essentiële cookies

Essentiële cookies zijn cruciaal voor uw ervaring met een website, waardoor essentiële functies zoals gebruikersaanmeldingen, accountbeheer, winkelwagentjes en betalingsverwerking mogelijk zijn. We gebruiken essentiële cookies om bepaalde functies op onze website mogelijk te maken.

Prestatiecookies

Prestatiecookies worden gebruikt om bij te houden hoe u een website gebruikt tijdens uw bezoek, zonder persoonlijke informatie over u te verzamelen. Doorgaans is deze informatie anoniem en geaggregeerd met informatie die wordt bijgehouden door alle sitegebruikers, om bedrijven te helpen het gebruikspatroon van bezoekers te begrijpen, problemen en fouten die hun gebruikers kunnen tegenkomen te identificeren en te diagnosticeren en betere strategische beslissingen te nemen om de algehele website-ervaring van hun publiek te verbeteren. Deze cookies kunnen worden ingesteld door de website die u bezoekt (first-party) of door services van derden. We gebruiken prestatiecookies op onze site.

Functionaliteitscookies

Functionaliteitscookies worden gebruikt bij het verzamelen van informatie over uw apparaat en alle instellingen die u mogelijk configureert op de website die u bezoekt (zoals taal- en tijdzone-instellingen). Met deze informatie kunnen websites u aangepaste, verbeterde of geoptimaliseerde inhoud en services bieden. Deze cookies kunnen worden ingesteld door de website die u bezoekt (first-party) of door een service van derden. We gebruiken functionaliteitscookies voor geselecteerde functies op onze site.

Targeting / advertentiecookies

Targeting- / advertentiecookies worden gebruikt om te bepalen welke promotionele inhoud relevanter is voor u en uw interesses. Websites kunnen deze gebruiken om gerichte advertenties te leveren of om het aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken. Dit helpt bedrijven om de effectiviteit van hun campagnes en de kwaliteit van de gepresenteerde inhoud te verbeteren. Deze cookies kunnen worden ingesteld door de website die u bezoekt (first-party) of door services van derden. Targeting- / advertentiecookies die door derden zijn ingesteld, kunnen worden gebruikt om u te volgen op andere websites die dezelfde service van derde gebruiken. We gebruiken targeting / advertentiecookies op onze site.

Cookies van derden op onze site

We kunnen bedrijven en personen van derden op onze websites gebruiken, bijvoorbeeld analyse providers en inhoudspartners. We verlenen deze derde partijen toegang tot geselecteerde informatie om namens ons specifieke taken uit te voeren. Ze kunnen ook cookies van derden instellen om de door hen geleverde diensten te leveren. Cookies van derden kunnen worden gebruikt om u te volgen op andere websites die dezelfde service van derden gebruiken. Omdat we geen controle hebben over de cookies van derden, vallen deze niet onder het cookiebeleid van Website Toren.

Onze privacy-belofte van derden

We beoordelen het privacybeleid van al onze externe leveranciers voordat ze hun services inschakelen om ervoor te zorgen dat hun praktijken overeenkomen met die van ons. We zullen nooit willens en wetens diensten van derden opnemen die de privacy van onze gebruikers schaden of schenden.

Hoe u cookies kunt beheren of weigeren

Als u geen cookies van ons wenst te accepteren, kunt u uw browser opdracht geven om cookies van onze website te weigeren. De meeste browsers zijn standaard geconfigureerd om cookies te accepteren, maar u kunt deze instellingen bijwerken om cookies geheel te weigeren of om u op de hoogte te stellen wanneer een website een cookie probeert in te stellen of bij te werken.

Als u websites bezoekt vanaf meerdere apparaten, moet u mogelijk uw instellingen bijwerken voor elk afzonderlijk apparaat.

Hoewel sommige cookies kunnen worden geblokkeerd met weinig invloed op uw ervaring met een website, kan het blokkeren van alle cookies beteken dat u geen toegang hebt tot bepaalde functies en inhoud op de sites die u bezoekt.

Los van onze eigen cookies die beheerd kunnen worden vanaf het “Cookie instellingen” menu, hebben we ook nog een aparte cookie voor onze live chat. Omdat deze belangrijk is voor het contact tussen onze klanten, bieden zij de mogelijkheid aan om via de knop met de envelop hun cookies te accepteren. Het moment dat u op de envelop knop klikt dan word u gevraagd om akkoord te gaan met de cookies van het live chat programma. Als u deze weigert dan kunt u het beste bellen naar 070 – 301 02 18 of e-mailen naar info@websitetoren.nl.

Cookie instellingen

 

CookieTypeBeschrijving
cookielawinfo-checkbox-necessaryVereistDeze cookie word geplaatst door de “GDPR Cookie Consent” plugin. De cookies worden gebruikt om uw toestemming van de vereisten cookies te bewaren.
cookielawinfo-checkbox-non-necessaryVereistDeze cookie word geplaatst door de “GDPR Cookie Consent” plugin. De cookies worden gebruikt om uw toestemming van de niet-vereisten cookies te bewaren.
PHPSESSIDVereistDeze cookie is standaard met PHP applicaties. De cookie word gebruikt om de bezoekers een unieke sessie ID te geven met als doeleinde om de gebruiker’s sessie te managen. De cookie is een sessie cookie en is dus verwijderd het moment dat alle browser tabs zijn gesloten.
TawkConnectionTimePersistentDeze cookie word geplaatst door het live chat programma “Tawk to”. De cookie word gebruikt om de tijd die u spendeert in het live chat programma bij te houden. De cookie staat altijd actief maar verwijderd zichzelf zodra u de website verlaat.

Neem contact met ons op!

 • Voer een getal tussen 1 en 25 in.
 • Gelieven de naam van het product links en de prijs rechts.
  Toegestaande bestandstypes: docx, dot, dotm, doc, pdf, txt, indd.
  Totaal bestandsgrote: 15MB.
  Sleep bestanden hierheen of
  Toegestane bestandstypen: docx, dot, dotm, doc, pdf, txt, indd.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.
fill-2

Laat ons een bericht achter!

Uw eigen review schrijven

Uw e-mail en telefoonnummer zal niet geplaatst worden.